Agenda January 2020                                                           Minutes January 2020

Agenda February 2020                                                         Minutes February 2020

Agenda March 2020                                                             Minutes March 2020

Agenda April 2020                                                                Minutes April 2020

Agenda May 2020 (Zoom ID: 797 9591 5789)                Minutes May 2020

Agenda June 2020 (Zoom ID: 882 7727 6608)              Minutes June 2020

Agenda July 2020  (Zoom ID: 868 6266 1286)               Minutes July 2020

Agenda August 2020 –  no meeting                                    Minutes August 2020 – no meeting

Agenda September 2020                                                      Minutes September 2020

Agenda October 2020                                                           Minutes October 2020

Agenda November 2020  (Zoom ID:859 3048 3951)    Minutes November 2020

Agenda December 2020                                                        Minutes December 2020

Agenda January 2019                                                             Minutes January 2019

Agenda February 2019                                                           Minutes February 2019

Agenda March 2019                                                                Minutes March 2019

Agenda April 2019                                                                   Minutes April 2019

Agenda May 2019                                                                    Minutes May 2019

Agenda June 2019                                                                   Minutes June 2019

Agenda July 2019                                                                    Minutes July 2019

Agenda August 2019                                                              Minutes August 2019

Agenda September 2019                                                       Minutes September 2019

Agenda October 23 2019                                                       Minutes October 2019

Agenda November 2019                                                       Minutes November 2019

Agenda Extraordinary December 2019                             Minutes Extraordinary December 2019

Agenda December 2019                                                        Minutes December 2019